شرکت آوا فراز بدیع پارسیان

فروش، طراحی و اجرای انواع آسانسور و پله برقی

شرکت آوا سازه بدیع پارسیان

 طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های مختلف در قالب قراردادهای پیمانکاری، مشارکت در ساخت